• Dyrektor

     • P.O. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie mgr Małgorzata Wyrostek

     • nauczyciel matematyki w klasie VIII,

      fizyki w klasach VII-VIII, 

      zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki;

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021