• Kadra Pedagogiczna

    • Małgorzata Wyrostek - P.O. Dyrektora Szkoły, nauczyciel matematyki w klasie VIII, fizyki w klasach VII-VIII, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki;

     Iwona Knap - wychowawca grupy 3-4 latków;

     Monika Szymańska - wychowawca grupy 5-6 latków, nauczyciel plastyki w klasach IV-VII, wychowawca świetlicy szkolnej, opiekun podczas dowozów do szkoły;

     Katarzyna Świątek - wychowawca klasy I, wychowawca świetlicy szkolnej;

     Agnieszka Maliborska - wychowawca klasy II, nauczyciel przyrody w klasie IV, wychowawca świetlicy szkolnej;

     Edyta Dudek-Kalicka - wychowawca klasy III, wychowawca grupy 3-4 latków, wychowawca świetlicy szkolnej;

     Ewa Mazurek-Borowiec - wychowawca klasy IV, nauczyciel historii w klasach IV-VIII, wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, wychowawca świetlicy szkolnej;

     Urszula Widelska - wychowawca klasy V, nauczyciel języka niemieckiego w klasach I-VIII, wychowawca świetlicy szkolnej;

     Joanna Kociołek - wychowawca klasy VI, nauczyciel religii w grupach przedszkolnych, klasach I-VIII, wychowawca świetlicy szkolnej, opiekun podczas dowozów do szkoły;

     Ilona Ruta - wychowawca klasy VII, nauczyciel języka polskiego w klasach IV-VIII, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;

     Justyna Jakubczyk - wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego w grupach przedszkolnych, klasach I-VIII, wychowawca świetlicy szkolnej;

     Grzegorz Anasiewicz - nauczyciel matematyki w klasach IV-VII, informatyki w klasach I-VIII, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki;

     Paulina Galus - nauczyciel biologii w klasach V-VIII;

     Stanisława Łyjak - nauczyciel chemii w klasach VII-VIII;

     Małgorzata Rosińska-Adamiec - nauczyciel geografii w klasach V-VII, muzyki w klasach IV-VIII;

     Ireneusz Szwajgier - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII, techniki w klasach IV-VI;

     Anna Postój - nauczyciel wspomagający;

     Aleksandra Wójcik-Furtak - nauczyciel wspomagający;

     Katarzyna Gonder - nauczyciel wspomagający;

     Ewelina Tajer - nauczyciel wspomagający;

     Bartosz Siuda - psycholog szkolny;

     Martyna Strembska-Kozieł - nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających zainteresowania, nauczyciel wspomagający.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021