• Świetlica

     • ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     •  

      1. Ogólne założenia

      Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.

       

      1. Cele i zadania świetlicy szkolnej

      Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

       

      1. Do zadań świetlicy należeć będą:
       1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań profilaktycznych dotyczących Covid-19)
       2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
       3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
       4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.
       5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
       6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
       7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków.
       8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
       9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.
       10.  Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
       11.  Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod
        i form zajęć.
       12.  Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia
        i zdrowej rywalizacji.
       13.  Kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu.

       

      1. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:
      1. Wspólne odrabianie zadań domowych.
      2. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne.
      3. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.
      4. Mapy myśli, burze mózgów.
      5. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne.
      6. Zajęcia z wykorzystaniem arteterapii, biblioterapii i muzykoterapii.
      7. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe).
      8. Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy.
      9. Trening umysłu i pamięci.
      10. Imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne.
      11. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.

       

      Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych wymagających bliskiego kontaktu uczniów).

       

       

       

       

       

      1. Tematyka zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej:

      MS

      Data

      Krąg Tematyczny

      (+ święta nietypowe)

      Tematy i Zadania

      W

      R

      Z

      E

      S

      I

      E

      Ń

      02.09 – 04.09

      Witaj szkoło! Wspomnienia
      z wakacji.

      • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
      • Poznajemy nową szkołę – wprowadzenie nowych uczniów w zasady funkcjonowania szkoły
      • Wprowadzenie zasad dotyczące funkcjonowania w szkole w okresie pandemii Covid-19
      • Opowieści dziwnej treści, czyli co robiliśmy w wakacje – rozmowa grupowa
      • Pierwszy tydzień za nami – weekend
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      07.09 – 11.09

      Bezpieczni w szkole.

      +

      08.09 – Dzień Marzyciela

      08.09 – Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

      • Zapoznanie z zasadami i regulaminem obowiązującymi na świetlicy.
      • Zasady dotyczące funkcjonowania w szkole w okresie pandemii Covid-19 – pogadanka profilaktyczna
      • Po co nam zasady w szkole i na świetlicy – burza mózgów, mapa myśli
      • Dobry i zły kolega – rozmowa o współpracy w świetlicy
      • Niebezpieczne sytuacje w szkole (z uwzględnieniem profilaktyki Covid-19)– przykłady i sposoby radzenia sobie z nimi (scenki)
      • Szanujmy język – słowa ze słowa
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych

      14.09 – 18.09

      Bezpieczni w szkole i poza szkołą. Bezpieczni na drodze.

      +

      19.09 – Dzień Emotikona

      • ‘Jestem widoczny na drodze’ - przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego
      • Pobudzenie wyobraźni poprzez wymyślanie innowacyjnych pojazdów
      • Wypadki na drodze. Jak ich uniknąć? – zajęcia sytuacyjne
      • Quiz drogowy
      • Potrafię i pomagam. Numery alarmowe – prace plastyczne
      • Wyrażamy emocje obrazkami
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych

      21.09 – 25.09

      Żegnamy lato. Witamy jesień.
      +

      22.09 – Pierwszy Dzień Jesieni

      23.09 – Dzień Spadającego Liścia

      • Koniec lata. Czas na jesień – spacer i rozmowa tematyczna
      • Jesienne zagadki i quiz tematyczny
      • Jesienne dekoracje – prace plastyczne
      • Jesienne listki
      • Fotografie jesienne – zajęcia na świeżym powietrzu
      • Czytamy o jesieni – wiersze i cytaty (zajęcia czytelnicze)
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych

      28.09 – 2.10

      Czytajmy!

      +

      29.09 – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      30.09 Dzień Chłopaka

      • Wiersze o jesieni (kontynuacja; prace plastyczne do wierszy)
      • Słowa ze słowa czyli jak można bawić się językiem
      • Łamańce językowe
      • Czytamy przysłowia (zajęcia językowe – znaczenie przysłów, szukanie przysłów)
      • Czytamy fragmenty ulubionych książek
      • Dawno, dawno temu.. czyli piszemy bajki
      • Dzień chłopaka – wzmianka o tradycji
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      P

      A

      Ź

      D

      Z

      I

      E

      R

      N

      I

      K

       

      5.10 – 9.10

      Z muzyką przez życie - muzyka wokół nas.

      +

      1.10 – Dzień Muzyki,

      4.10 – Światowy Dzień Zwierząt

      • Muzyka – skojarzenia, mapa myśli (1.10 Dzień  Muzyki)
      • Muzyka łagodzi obyczaje – znaczenie przysłowia
      • Rodzaje i gatunki muzyki  - konkurs, quiz
      • Zwierzaki mniejsze i  większe – krzyżówka (4.10 Światowy Dzień Zwierząt)
      • Prawa zwierząt – nasze pomysły
      • Znamy różne zwierzaki – konkurs
      • Ciekawostki o zwierzętach – rozmowa
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      12.10 – 16.10

       

      Dzień Edukacji Narodowej. Dzień nauczyciela.

      +

      10.10 – Światowy Dzień Wzroku

      14.10 – DEN

       

      • Edukacja – praca w grupach, mapa myśli i skojarzenia.
      • Szkoła – za i przeciw czyli co myślimy o szkole
      • Kto to jest nauczyciel? – filmik i rozmowa tematyczna
      • Kto pracuje w szkole? – zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli i innych pracowników szkoły
      • Jaki powinien być nauczyciel – mój ulubiony nauczyciel
      • Gazetka z okazji dnia nauczyciela
      • Listy do nauczycieli (9.10 – Międzynarodowy Dzień Pisania Listów)
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      19.10 – 23.10

       

      Wielcy ludzie – Jan Paweł II.

      Internet i komputer  – dobro czy zło.

      +

      16.10 - Dzień JPII

      12.10

      Dzień Bezpiecznego Komputera i

      Dzień Informatyki

      • Kim jest Jan Paweł II – zajęcia multimedialne, praca z  filmem
      • Praca z filmem – film na temat życia Jana Pawła II i układanka chronologiczna na podstawie filmu
      • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
      • Po co nam komputer i Internet? – rozmowa tematyczna
      • Bezpieczny Internet – ulotka
      • Projektujemy strony Internetowe
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      26.10 – 30.10

      Nie boimy się przyszłości. Pamiętamy o przeszłości.

      +

      28.10 - Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych Nerwów,

      31.10 - Halloween

      • Jak się relaksować?
      • Halloween – tradycja i kultura z innego kraju
      • Wiersze, wierszyki, bajki i  historie związane z Halloween
      • Przebranie na Halloween – praca plastyczna
      • Symbolika Święta Wszystkich Świętych – omówienie tematyki święta, kultywowanie tradycji
      • Sposoby kultywowania pamięci o zmarłych – dyskusja.
      • Zasady zachowania w miejscach pamięci – tworzenie zasad, praca w grupach.
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

       

       

      L

      I

      S

      T

      O

      P

      A

      D

       

      03.11 – 06.11

      Wyobraźni czas!!

      +

      5.11- Dzień Postaci
      Z Bajek

      9.11 – Europejski Dzień Wynalazcy

       

      • Jaka to bajka? Jaka to postać?– gry i zabawy z okazji dnia postaci z bajek.
      • Czytanie ulubionych fragmentów i cytatów z bajek
      • Najlepszy wynalazek świata? Co wynaleźli Polacy Rozmowa i mini  quiz
      • Światowe rekordy Guinnessa – wprowadzenie i zajęcia multimedialne
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”

      Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      9.11 – 13.11

       

      Dumni ze swojego pochodzenia. Wielcy Polacy

      +

      ŚWIĘTA NARODOWE

      13.11 – Światowy Dzień Dobroci

      • Ojczyzna. Wprowadzenie do tematyki święta Niepodległości – dyskusja grupowa.
      • Omówienie  podstawowych pojęć związanych z ojczyzną – (ojczyzna, godło, flaga, tożsamość narodowa itp.), praca w grupach, mapa myśli/burza mózgów.
      • Poznajemy pieśni patriotyczne – zajęcia muzyczne.
      • Gazetka i dekoracje z okazji Dnia Niepodległości
      • Wielcy Polacy – kogo znamy? Rozmowa
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      16.11 – 20.11

       

      Życzliwość nie  boli. Życzliwi i tolerancyjni zawsze i wszędzie

      +

      16.11 – Dzień Tolerancji

      21.11 – Światowy Dzień Życzliwości

      • Życzliwość i tolerancja– wyjaśnienie pojęcia i  skojarzenia (mapa myśli)
      • Przypomnienie zasad dobrego zachowania. Kodeks Życzliwego Człowieka – praca w parach
      • Order życzliwości – wybory najbardziej życzliwego człowieka w grupie (ćwiczenie autoprezentacji)
      • Nasze mocne strony – zajęcia integracyjne jako forma wstępu do tematyki tolerancji
      • Tolerancyjny i życzliwy człowiek – praca plastyczna z gazet (wyklejanka)
      • Scenki rodzajowe dotyczące tolerancyjnych i nietolerancyjnych zachowań.
      • Wszyscy inni, każdy równy – kartka dla nowego przyjaciela
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      23.11 – 27.11

      Totalna magia, czyli andrzejkowy zawrót głowy.

      +

      25.11 – Dzień Pluszowego Misia

      29.11 – Andrzejki

      • Pluszaki z dzieciństwa – rozmowa
      • Co zrobić z pluszakami po latach? – burza  mózgów
      • Bajki o misiach – mini konkurs
      • Gry, zabawy i wróżby Andrzejkowe” – wspólne wyszukiwanie mniej lub bardziej znanych zwyczajów, zajęcia multimedialne.
      •  Jesteśmy magikami – zajęcia integracyjne.
      • Co nasz czeka w przyszłości? – praca plastyczna lub pisana
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      G

      R

      U

      D

      Z

      I

      E

      Ń

      30.11-04.12

      Chodzące anioły – wolontariusze i inne grudniowe tradycje.

      +

      4.12 – Dzień Górnika,

      5.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

      6.12 – Mikołajki, Dzień Anioła

      • Co wiemy o górnictwie, kopalni i górnikach – burza mózgów i rozmowa kierowana na podstawie tekstów
      • Niebezpieczne zawody – krzyżówka
      • Mikołajkowe tradycje – wprowadzenie
      • Wolontariat – wyjaśnienie i przykłady z życia
      • Wady i zalety wolontariatu - dlaczego warto pomagać?
      • Aniołki z papieru – origami, zajęcia manualne i plastyczne
      • Tradycje  mikołajkowe w Polsce
      • Zimowo-mikołajkowe dekoracje – zajęcia plastyczne i muzyczne.
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      7.12 – 11.12

      Grudniowo-zimowych tradycji ciąg dalszy.

      +

      10.12 – Dzień Praw Człowieka,

      Światowy dzień Futbolu

      • Prawa człowieka – wprowadzenie, wyjaśnienie pojęcia
      • Układanie praw z rozsypanki wyrazowej
      • Plakat – prawa człowieka (z wykorzystaniem wykreślanki)
      • Za co lubimy zimę? Bezpieczeństwo zimą. Na co trzeba zwracać uwagę – burza mózgów
      • Sporty zimowe - krzyżówka
      • Pani Zima – praca plastyczna, konkurs
      • Gazetka zimowo-świąteczna
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      14.12 – 18.12

      Jest taki dzień… Święta

      +

      22.12 – Pierwszy Dzień Zimy

       

       

       

      • Dekoracje, ozdoby i plakaty tematyczne
      • Kraje wiecznej zimy - ciekawostki
      • Tradycje i obyczaje świąteczne – burza mózgów
      • Wiersze i opowiadania świąteczne – zajęcia czytelnicze
      • List do Świętego Mikołaja
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      21.12-

      23.12

      Co raz bliżej święta

      • Świąteczno-zimowe gry, zagadki i quizy
      • Piosenki i kolędy z okazji świąt – zajęcia muzyczne
      • Bajki świąteczne – zajęcia multimedialne.
      • Ćwiczymy celność i sprawność – „śnieżkami do celu”
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      23.12 – 01.01

      Przerwa świąteczna

      S

      T

      Y

      C

      Z

      E

      Ń

       

      04.01 – 08.01

      Nowy rok – nowy ja, czyli postanowienia noworoczne.

      • Jak spędziliśmy Sylwestra – opowieści dzieci.
      • Z czego jesteśmy dumni, co udało nam się zrealizować
      • Postanowienia noworoczne – praca indywidualna i w grupach.
      • Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – zajęcia czytelnicze
      • Rysowane miesiące – rysunek na podstawie wiersza
      • Nowy  Rok – gry słowne, rebusy i krzyżówki.
      • Zagadkowe miesiące – gry słowne dotyczące miesięcy w roku.
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      11.01 – 15.01

       

       

      Bezpieczna zima - bezpieczne ferie

       

      • Przypomnienie zasad właściwego zachowania zimą
      • Kalambury o sportach zimowych
      • Praca z tekstem – analiza przysłów zimowych
      • Jak spędzać czas wolny zimą – dopisz pomysł do litery alfabetu
      • Jak dbać o  siebie zimą – złote rady, quiz
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      18.01. – 22.01

      Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu.

      +

      29.01 – Dzień Składanki i Łamigłówki,

      2.02 – Dzień Pozytywnego Myślenia

      • Tydzień podchwytliwych pytań
      • Zagadki i łamigłówki autorstwa uczniów
      • Pozytywne myślenie – burza mózgów
      • Motywujemy innych – zajęcia integracyjne
      • Złote zasady pozytywnego nastawienia – przepis na sukces
      • Reklama kluczem do bogactwa – dzień handlowca
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      25.01 – 29.01

      Bezpieczna zima - bezpieczne ferie

      +

      14.02 – Walentynki

       

      • Co to jest miłość – w opinii małych dzieci
      • Walentynki – idealna randka, co jest romantyczne
      • Dzień zakochanych – gry i zabawy integracyjne i słowne.
      • Serduszka walentynkowe – zajęcia manualne i origami.
      • Jak okazujemy miłość innym ludziom
      • Miłość – gazetka i dekoracje + origami
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

       

      01.02 – 05.02

      • FERIE ZIMOWE

      L

      U

      T

      Y

       

      08.02 – 12.02

      • FERIE ZIMOWE

      15.02 – 19.02

      Baśnie, bajki. Czego uczą bajki?
      +

      18.01 – Dzień Kubusia Puchatka

      21.02 – Dzień Języka Ojczystego

       

      • Ulubione baśnie i bajki – rozmowa
      • Konkurs Puchatkowy z okazji Dnia Kubusia  Puchatka
      • Złote myśli z bajek – plakaty
      • Tworzymy własne bajki
      • Bajkowe krzyżówki i kalambury – zabawy słowne
      • Zima – prawda czy fałsz
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      22.02 – 26.02

      Wartości i normy społeczne – obywatele świata

      +

      23.02 Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

       

      • Normy i wartości – wprowadzenie
      • Co jest dla nas ważne – hierarchia wartości
      • Quizy i zagadki na temat głównych wartości
      • Normy społeczne – zasady i reguły – po co są potrzebne (filmiki i scenki)
      • Dobre uczynki dla innych – pomysły – skrzynka uczynków
      • Dobry i zły człowiek – gry integracyjne
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      M

      A

      R

      Z

      E

      C

      01.03 – 05.03

      Zero dla dyskryminacji

      +

      1.03 – Zero dla dyskryminacji

      4.03 – Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry

       

      • Dyskryminacja NIE. Tolerancja TAK – plakat ‘Zero dla dyskryminacji’
      • Co jest dobrego w byciu innym? – mapa myśli
      • Czym  różnię się od innych? – podaj 10 rzeczy które różnią Cię od reszty grupy
      • Różnice nie są złe – prawda czy fałsz o stereotypach
      • Dzień gier z okazji dnia mistrza gry
      • Tworzymy nową grę
      • Co oznacza ‘być mistrzem’ – wybieramy mistrzów wszystkiego
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      08.03 – 12.03

      Kobiety i matematyka

      +

      8.03 – Dzień Kobiet 12.03 – Dzień

      matematyki

      • ABC dobrych manier, czyli jak być gentlemanem
      • Kobiety w różnych zawodach – krzyżówka
      • Znane kobiety – praca z tekstem, zajęcia multimedialne.
      • Kwiat dla każdej kobiety – zajęcia manualne/origami
      • Matematyka królową nauk – rozmowa
      • Gdzie widzimy matematykę?
      • Quiz matematyczny
      • Iluzje mniej lub bardziej znane - zajęcia multimedialne
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      15.03 – 19.03

      Czy to już wiosna?

      +

      20.03 – Pierwszy Dzień Wiosny

      Międzynarodowy Dzień Astrologii

      21.03 – Dzień  Wagarowicza

      • Wiosenne dekoracje
      • Kwiaty wiosenne – zajęcia manualne
      • Spacer wiosenny – zajęcia w terenie, rozmowa o zmianach w przyrodzie.
      • Legalne wagary, czyli jak można spędzać czas wiosną – krzyżówka
      • Wiosna – prawda czy fałsz i  inne quizy
      • Co widzimy w gwiazdach – rysujemy gwiazdozbiory
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      22.03 – 27.03

      Co z tym szczęściem?

      +

      20.03 – Międzynarodowy Dzień Szczęścia

      28.03 –Międzynarodowy dzień bez kłamstwa

      • Czym dla mnie jest szczęście - fiszki
      • Szczęście – krzyżówka tematyczna
      • Jak rozpoznać szczęście – emocje (emotki wyrażające szczęście i jego brak)
      • Szczęście i pech – przesądy (pytania tematyczne)
      • Życie jest piękne – mapa myśli/praca plastyczna
      • Mowa ciała – jak wykryć kłamstwo?
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

       

      29.03 – 31.03

      Nadchodzi Wielkanoc.
      +

      27.03 – Godzina Dla Ziemi

       

      • Ziemia naszym domem – ratunek dla ziemi – innowacje uczniów
      • Nie każdy bohater nosi pelerynę, czyli jak każdy z nas może chronić ziemię - rysunek
      • Święta sposobem umacniania więzi rodzinnych - dyskusja
      • Ozdoby i kartki świąteczne
      • Jak przygotowujemy się do świąt? – praca w grupach.
      • Ciekawostki świąteczne z różnych krajów – zajęcia multimedialne.
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

       

      1.04-6.04

      Przerwa świąteczna

       

      07.04 – 09.04

      By żyło się lepiej, czyli tydzień dla zdrowia

      +

      7.04 – Dzień Zdrowia i Pracownika Służby Zdrowia

       

      • Analiza i interpretacja powiedzenia ‘W zdrowym ciele zdrowy duch’ – pogadanka i wymiana myśli na temat zdrowego stylu życia.
      • Zasady zdrowego stylu życia – quiz
      • Piramida żywności (wskazanie na wartość zdrowego odżywiania w ramach walki z otyłością)
      • Przepis na wieczne życie – tworzenie rymowanek
      • Ruch to zdrowie/Dzień tęczy - praca plastyczna (lub krzyżówka o sportach)
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      12.04-16.04

      Kosmos, przestrzeń i czas

      12.04 –Międzynarodowy dzień załogowych lotów kosmicznych

      14.04 – Dzień Patrzenia się w Niebo

      15.04 – Światowy Dzień Sztuki

      • Co widzimy w chmurach – marzenia
      • Kształty z chmur – wyklejanie watą lub bibułą
      • Quiz – odgadywanie znaczenia pojęć: kosmos, planeta, układ słoneczny, księżyc, gwiazdozbiór, gwiazda, droga mleczna
      • Czy jest życie na Marsie – dyskusja i zajęcia multimedialne
      • ‘Make a wish’ – praca plastyczna ‘Spadające gwiazdy’
      • Tworzymy gwiazdozbiory – zajęcia na świeżym powietrzu
      • Pobawmy się w artyzm – czyli co by było gdybym był artystą?
      • Abstrakcja plastyczna – zajęcia manualne i plastyczne
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      19.04-23.04

      Ziemia – nasz wspólny dom.

      +

      20.04 – Dzień Wolnej Prasy

      22.04 – Dzień  Matki Ziemi

      25.04 – Dzień świadomości zagrożenia hałasem

      • Wywiad z Matką Naturą
      • Ratujmy przyrodę, ratujmy Ziemię - plakat
      • Rebusy i quizy – ochrona środowiska, gatunki roślin itp.
      • Alternatywne źródła energii – plakaty
      • Co powoduje hałas – rysowana mapa myśli
      • Szkodliwość hałasu – prawda fałsz
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      26.04 – 30.04

      Jestem Polakiem i jestem z tego dumny.

      • „Święto Pracy”, „Święto Flagi”, „Konstytucja 3 maja”
      • Lekcja historii – przypomnienie majowych świąt narodowych
      • Kim jest patriota i  jakie ma cechy – plakat
      • Symbole narodowe – dekoracje patriotyczne
      • Symbole narodowe – quiz na podstawie filmu
      • Co obcokrajowcy wiedzą o Polsce i Polakach – zajęcia multimedialne
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      M

      A

      J

       

      01.05 – 03.05

      Majowe święta narodowe

      04.05 – 07.05

      My, obywatele Unii Europejskiej…

      +

      5.05 – Dzień Europy

      9.05 – Dzień  Unii Europejskiej

      • Podróże po Europie – rozmowa grupowa
      • Czym jest Unia Europejska? – mapa myśli i notatka historyczna
      • Flagi państw Unii Europejskiej - quiz
      • Skojarzenia i zagadki związane z UE
      • Mój ulubiony kraj UE – praca indywidualna i praca plastyczna
      • Wady i zalety przynależności do Unii Europejskiej
      • Kodeks Europejczyka (ze wskazaniem na tolerancję odmiennych ras)
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      10.05 – 14.05

      Najważniejsze wartości w życiu – rodzina i przyjaźń

      +

      15.05 – Międzynarodowy Dzień Rodziny

      • Uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni
      • Dobry i  zły przyjaciel - tabela
      • Charakterystyka mojego przyjaciela – rysunek z opisem
      • Przyjaźń formą wzmocnienia poczucia własnej wartości – dyskusja
      • Rodzina – krzyżówka
      • Rodzina, pokrewieństwo – prawda czy fałsz
      • Tematyczne  zajęcia czytelnicze
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      17.05 – 21.05

      Dobre uczynki tam
      i tu
      .

      +

      19.05 – Dzień Dobrych Uczynków,

      24 – Europejski Dzień Parków Narodowych

      • Pomysły na dobre uczynki – burza mózgów
      • „Czy szanujemy siebie nawzajem” kultura, wartości i normy
      • Zagrożenia środowiska. Jak ratować planetę? – wprowadzenie do parków narodowych
      • Parki narodowe – zajęcia z tekstem
      • Test wiedzy o parkach narodowych
      • Mój własny park narodowy
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      25.05 – 27.05

      Testy Ósmoklasisty

      C

      Z

      E

      R

      W

      I

      E

      C

      31.05 – 04.06

      Kiedy śmieje się dziecko…

      Dzień dziecka i Savoir-Vivre.

      +

      1.03 – Dzień Dziecka

      3.03 – Dzień Dobrej Oceny,

      Dzień Savoir-Vivre

      • Przypomnienie podstawowych praw dziecka
      • Dla dzieci z daleka – co powiedziałbyś dzieciom z innych krajów – dyskusja/list
      • Kultura i maniery – skojarzenia
      • Proszę, dziękuję, przepraszam – scenki rodzajowe
      • Kodeks kulturalnego człowieka – praca w grupach
      • Plakat o dobrych manierach i dobrym zachowaniu
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      07.06 – 11.06

      Przewodnik letnio-wakacyjny.

      +

      9.06 – Dzień Przyjaciela,

      13.06 – Święto Dobrych Rad

      • Podróże małe i duże. Co robimy latem? – rozmowa tematyczna
      • Plany na wakacje - gdzie zabrać przyjaciela
      • Krzyżówka wakacyjno-letnia
      • Wakacje w górach czy nad morzem – praca w grupach na podstawie przygotowanych plakatów
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      14.06 – 18.06

      Bezpieczne wakacje

      +

      19.06 – Dzień Leniwych Spacerów

      20.06 – Pierwszy Dzień Lata

      • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa – nad wodą, w górach itp.
      • Numery alarmowe - przypomnienie
      • Przygotowania do zakończenia roku szkolnego
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych

      21.06 – 25.06

      Kończymy rok szkolny

      • Przygotowania do zakończenia roku szkolnego
      • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
      • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
      • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
               

       

       

       

      *Roczny plan pracy świetlicy ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji. Plan pracy może dodatkowo opatrzony dodatkowymi tematami zajęć zaproponowanych przez uczestników zajęć.

      W planie pracy w miarę możliwości w każdym tygodniu uwzględnia się przypominanie zasad dotyczących funkcjonowania w szkole w trakcie pandemii Covid-19 (powtórzenie zasad i stosowanie ich w bieżącej pracy)

       

       

       

      Opracowany przez nauczyciela-wychowawcę świetlicy szkolnej

      Katarzynę Świątek

       

       

       

       

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021