• Rekrutacja

    • DRODZY RODZICE!

      

     Z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań w miłej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

      

     Nasza Szkoła jest miejscem, które niewątpliwie spełni Państwa oczekiwania.

      

     Oferujemy: 

      

     ·        Miłą atmosferę

     Zapraszamy do naszej kameralnej Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki której każdy uczeń czuje się zauważony i doceniony. 

      

     ·        Nowoczesne wyposażenie 

     Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w ekrany multimedialne, podłogę interaktywną z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu. Ponadto uczniowie od najmłodszych lat uczą się programowania z wykorzystaniem robotów GeniBot®.

      

     Na terenie Szkoły znajdują się dwa place zabaw z bezpieczną nawierzchnią, zewnętrzna siłownia oraz boiska do koszykówki, siatkówki i wielofunkcyjne. 

      

     ·        Pomoc psychologiczno – pedagogiczną

     Uczniowie z trudnościami znajdują tu adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego psychologa czy logopedy, biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

     Już od pierwszego etapu edukacyjnego prowadzimy badania przesiewowe, jak i pełną diagnostykę    zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne, bazując m.in. na Neuroflow ATS® (aktywny trening słuchowy). Metoda ta skierowana jest do dzieci i młodzieży już od 4 roku życia, mających trudności z:

     - pisaniem i czytaniem; 

     - nauką języków obcych;

     - rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas;

     - rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych;

     - potrzebą częstego powtarzania pytań lub wypowiedzi;

     - wyłączaniem się z toku zajęć;

     - przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego lub ostrym zapaleniem ucha, bądź problemami z przerośniętym migdałem gardłowym;

     - skupieniem uwagi.

      

     W efekcie podjętego treningu dziecko zaczyna lepiej różnicować dźwięki mowy, robi postępy w nauce czytania i pisania, lepiej koncentruje się na zadaniach słuchowych, ma lepszą pamięć słuchową, rozwija mowę czynną, poprawia wymowę.

     W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, które prowadzi logopeda, neurologopeda, terapeuta SI. Dzieci podlegają przesiewowym badaniom kontrolnym, które pozwalają wyodrębnić grupę uczniów wymagających terapii logopedycznej oraz specjalistycznej pomocy ortodonty, okulisty, laryngologa lub rehabilitanta. Następnie terapeuta przeprowadza szczegółową diagnozę logopedyczną. Dzieci wymagające pomocy logopedycznej, zostają zakwalifikowane na terapię logopedyczną.

      

     ·        Bogatą ofertę zajęć i opiekę 

     Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

      

     Chętni uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich możliwości, czynnie uczestnicząc w działaniach Samorządu Uczniowskiego czy wolontariacie.

      

     Od najmłodszych lat kształcimy dzieci w zakresie języka angielskiego (od 3-4 latków) oraz języka niemieckiego (od klasy pierwszej).

      

     Mocną stroną naszej Szkoły jest opieka w świetlicy, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców - od 7.00 do 16.00. Nasza świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w najnowsze gry i zabawki. W ramach zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość odrobienia lekcji z pomocą nauczyciela. 

      

     ·        Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

     Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać wiedzę.

      

      

     ·        Dbałość o tradycję

     Szczególnie ważne jest dla nas kultywowanie tradycji i propagowanie lokalnej historii. W naszej Szkole dbamy o to, by uczniowie zapoznali się z historią najbliższej okolicy, jak również znali polskie zwyczaje i tradycje, dlatego kalendarium roku szkolnego jest bogate w uroczystości, apele i akademie. 

      

      

     Jesteśmy otwarci na Państwa pytania – zapraszamy do kontaktu.
      Od nowego roku szkolnego 2021/2022 Oddziały Przedszkolne i Świetlica Szkolna będą funkcjonowały  w godzinach
     od 6.30 do 17.00     ​Składanie dokumentów:

      

     Elektronicznie - na adres: spwronow@interia.eu*

     Osobiście - w szkole od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

     Listownie - przesyłając zgłoszenie na adres:

      

     Szkoła Podstawowa we Wronowie

     Wronów 15

     24-200 Bełżyce

      

      

     * dokumenty składane elektronicznie muszą być czytelnie zeskanowane,

     ich oryginały trzeba donieść osobiście w późniejszym terminie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021