• Aktualności

      • Lekcje programowania

      • Genibot to robot, który posiada wiele funkcji. Uczniowie za pomocą Genibotów uczą się programowania już od najmłodszych lat. To robot - zabawka, który pokazuje dzieciom świat nowoczesnych technologii w nurcie STEAM. Pozwala eksperymentować i poznawać kreatywne rozwiązania. 

       Praca z robotem, to zabawa, która jednocześnie pozwala rozwijać kompetencje miękkie, takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.

       Uczniowie naszej Szkoły mają okazję programować roboty Genibot na lekcjach informatyki, które niewątpliwie są wielką atrakcją i uorzmaiceniem standardowych zajęć. 

     • 21 marca - Dzień Wiosny
      • 21 marca - Dzień Wiosny

      •  

       Śnieg, choć na to pora przecież

       Nie chce zniknąć za nic na świecie.

       Jeszcze z deszczem się przeplata

       Jeszcze trzeba próg omiatać

       Jeszcze prószy ...I, zazdrosny

       Boi się nadejścia wiosny.

       A wiosna już jest -

       W drzew pąkach

       W śpiewie drozda 

       I skowronka!

       W kroplach deszczu

       W słońca lśnieniu

       W listku, co się zazielenił

       W srebrnych baziach

       W trawce wątłej

       W lecącej nad łąką łątce.

       W wietrze goniącym obłoki

       W białych firankach okien.

       Wiosna - z ptaków przylotem...

       Forsycje kwitnące złotem

       Fiołki na rogach ulic

       Żebyście wiosnę poczuli!...

       Świat pobłękitniał,

       Dzień dłuższy.

       Wiosna! Gdzie się nie ruszysz!...

     • Wracamy do nauki zdalnej
      • Wracamy do nauki zdalnej

      • Szanowni Państwo,

        

       informujemy, że w dniach od 22.03.2021r. do 11.04.2021r. klasy I-III  Szkoły Podstawowej we Wronowie przechodzą na tryb nauki zdalnej. 

       Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały Odziały Przedszkolne.

        

       Więcej informacji na: www.gov.pl

       p.o. Dyrektora Szkoły

       Małgorzata Wyrostek

      • Pomagajmy !

      • Szkoła Podstawowa we Wronowie bierze udział w akcji charytatywnej, której celem jest zbiórka żywności i środków czystości dla wychowanków Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Lublinie. 

       Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa ! Każda pomoc się liczy. Nie bądźmy obojętni. 

        

       Akcja trwa tylko do piątku 19.03.2021r. 

        

     • Być kobietą, być kobietą... 8 marca
      • Być kobietą, być kobietą... 8 marca

      • "Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen. Wszystkie kobiety, panie i matki, w dniu tym dostają pachnące kwiatki".

       Międzynarodowy Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca, na stałe wpisał się do szkolnego kalendarza. Z okazji tego święta w naszej Szkole pojawiają się kwiaty, życzenia i drobne upominki zarówno dla małych, jak i tych większych kobiet. W tym roku nie było akademii, ale każda klasa świętowała ten dzień na swój sposób. 

       8 marca wyjątkowo radośnie spędziły dzieci z Oddziałów Przedszkolnych. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy składali życzenia dziewczynkom i swoim Paniom. Chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentlemani - byli uczynni i sympatyczni dla swoich koleżanek i Pań. 

       Również na świetlicy szkolnej nie obyło się bez przygotowań do Dnia Kobiet. Chłopcy z klas I-III wykonali dla swoich koleżanek i Pań przepiękne upominki w postaci tulipanów. 

        

        

      • Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

      • 1 marca 2021r. odbyła się konferencja Lubelskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki, podczas której poruszano temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Tego samego dnia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie został udostępniony  informator o szkołach ponadpodstawowych opracowany we współpracy z dyrektorami szkół i doradcami zawodowymi, dający również możliwość szczegółowego zapoznania się z przygotowaną ofertą danej placówki, np. przez odbycie wirtualnego spaceru czy obejrzenie udostępnionych filmów.

       Informator wraz z harmonogramem rekrutacji jest dostępny na stronie głównej KO w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

      • OFERTA SZKOŁY

      •  

       DRODZY RODZICE!

        

       Z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań w miłej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

        

       Nasza Szkoła jest miejscem, które niewątpliwie spełni Państwa oczekiwania.

        

       Oferujemy: 

        

       • Miłą atmosferę

       Zapraszamy do naszej kameralnej Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki której każdy uczeń czuje się zauważony i doceniony. 

        

       • Nowoczesne wyposażenie 

       Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w ekrany multimedialne, podłogę interaktywną z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu. Ponadto uczniowie od najmłodszych lat uczą się programowania z wykorzystaniem robotów GeniBot®.

        

       Na terenie Szkoły znajdują się dwa place zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Niebawem pojawi się  również zewnętrzna siłownia oraz boiska do koszykówki, siatkówki i wielofunkcyjne. 

        

       • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną

       Uczniowie z trudnościami znajdują tu adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego psychologa czy logopedy, biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

       Juz od pierwszego etapu edukacyjnego prowadzimy badania przesiewowe, jak i pełną diagnostykę    zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne, bazując m.in. na Neuroflow ATS® (aktywny trening słuchowy). Metoda ta skierowana jest do dzieci i młodzieży już od 4 roku życia, mających trudności z:

       - pisaniem i czytaniem; 

       - nauką języków obcych;

       - rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas;

       - rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych;

       - potrzebą częstego powtarzania pytań lub wypowiedzi;

       - wyłączaniem się z toku zajęć;

       - przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego lub ostrym zapaleniem ucha, bądź problemami z przerośniętym migdałem gardłowym;

       - skupieniem uwagi.

        

       W efekcie podjętego treningu dziecko zaczyna lepiej różnicować dźwięki mowy, robi postępy w nauce czytania i pisania, lepiej koncentruje się na zadaniach słuchowych, ma lepszą pamięć słuchową, rozwija mowę czynną, poprawia wymowę.

       W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, które prowadzi logopeda, neurologopeda, terapeuta SI. Dzieci podlegają przesiewowym badaniom kontrolnym, które pozwalają wyodrębnić grupę uczniów wymagających terapii logopedycznej oraz specjalistycznej pomocy ortodonty, okulisty, laryngologa lub rehabilitanta. Następnie terapeuta przeprowadza szczegółową diagnozę logopedyczną. Dzieci wymagające pomocy logopedycznej, zostają zakwalifikowane na terapię logopedyczną.

        

       • Bogatą ofertę zajęć i opiekę 

       Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

        

       Chętni uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich możliwości, czynnie uczestnicząc w działaniach Samorządu Uczniowskiego czy wolontariacie.

        

       Od najmłodszych lat kształcimy dzieci w zakresie języka angielskiego (od 3-4 latków) oraz języka niemieckiego (od klasy pierwszej).

        

       Mocną stroną naszej Szkoły jest opieka w świetlicy, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców - od 7.00 do 16.00. Nasza świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w najnowsze gry i zabawki. W ramach zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość odrobienia lekcji z pomocą nauczyciela. 

        

       • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

       Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać wiedzę.

        

        

       • Dbałość o tradycję

       Szczególnie ważne jest dla nas kultywowanie tradycji i propagowanie lokalnej historii. W naszej Szkole dbamy o to, by uczniowie zapoznali się z historią najbliższej okolicy, jak również znali polskie zwyczaje i tradycje, dlatego kalendarium roku szkolnego jest bogate w uroczystości, apele i akademie. 

        

        

       Jesteśmy otwarci na Państwa pytania – zapraszamy do kontaktu.

        

       Szkoła Podstawowa we Wronowie

       Wronów 15, 24-200 Bełżyce

       tel: 81 517 90 95

       spwronow@interia.eu

      • Szkolny konkurs plastyczno – językowy

      • Zapraszamy uczniów naszej Szkoły  do udziału w  

       WIOSENNYM  KONKURSIE   PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM

        

       Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Szkoły do dnia 23 marca 2021.

       Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie Szkoły w zakładce: konkursy.

       Rozstrzygnięcie konkursu –  marzec/kwiecień 2021                

                                                                                                                                                                  

        

                                                                                                                                                                  Organizatorzy: 

       mgr Justyna Jakubczyk

       mgr Urszula Widelska

       mgr Monika Szymańska

    • Kontakt

     • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
     • spwronow@interia.eu
     • spwronow@interia.eu
     • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
     • 81 517 90 95
     • ul. Wronów 15
    • Logowanie

   • Godziny dzwonków

    Środa 28.07.2021